تبلیغات
(((کلبه تنهایی))) - راه فراریراه فراری نیست ازاین خواب پیچاپیچ

ازهیچ دررفتم برای گم شدن درهیچ!

بالا بیاوراسمان راازخدا.ازمن

مستیت ازنوشابه ی مشکی است یامن؟!
____________________________________________________________

دست مراازدورهای دوووورمیگیری

داری تلو...داری تلو...ازدردمی میریتاریخ : شنبه 20 تیر 1394 | 01:27 ب.ظ | نویسنده : رضا چراغی | نظرات

  • paper | بامبی | چاله
  • کد حباب و قلب تولدت مبارک + نام شما"